Inderbeholdere & Låg

Inderbeholdere er paraktiske når glas, metal eller vådt affald skal sorteres.