Sådan kom Bica til verden

Grundlagt i 2008 af Carsten Jansen

Carbi kildesortering grundlagt af Carsten Jansen 2008

I begyndelsen spændte porteføljen bredt, men ret hurtigt viste det sig at det i særdeleshed var skraldespande og kildesortering at kunderne fandt interesse for. Det blev begyndelsen på det vi i dag kender som varemærket Bica®. Samtidigt kom udvalgte varemærker til, hvilket samlet set, giver vores kunder et unikt udvalg af kvalitetsprodukter.

Politisk set var der heller ikke dengang tvivl om at der, inden for få år, ville opstå et stort behov for veldesignede kildesorteringsmøbler. Arkitekter og bygherrer blev inddraget. Faktisk var det en arkitekt, der lavede et stykke arbejde for Grundfos, der gav Carsten idéen om at skjule hjulene.

Således blev Grundfos og i øvrigt Gladsaxe Kommune de første der fik beholdere hvor hjulene var skjulte. Flere små detaljer er kommet til siden da, altsammen for at give vores kunder de absolut bedste kildesorteringsløsninger. 

I dag råder Carbi over top moderne produktion af Bica serien. Det giver forsyningssikkerhed og kapacitet fra 3-4000 affaldsstationer pr. md. udført med mm præcision og høj QC.

Den enlige skraldespand er på udtog

- Og kildesortering flytter ind. Det stiller krav som f.eks. 
 • Design skal integrere stilrent i miljøet
 • Brugervenlig for både personale og servicemedarbejdere
 • Fleksibilitet så systemer kan udbygges til flere fraktioner efter behov
 • Bæredygtigt produceret og lang levetid
 • Rengøringsvenlig/hygiejnisk konstrueret
 • Poser og inderbeholdere må ikke være synlige
 • Brandtest og ikke for dyb, så beholder ikke blokerer flugtveje
 • Stor nok til at kunne afløse flere mindre beholdere
 • Service fri og lang levetid, der gør det billigere at købe rigtigt første gang

Fra skraldespand til kildesortering

De krav og ønsker har vi hos Carbi taget til os!

- Sammen med kunder, arkitekter og service personale, er der nu udviklet et omfattende program

Der giver dig ultimativ fleksibilitet i kombinationer og mulighed tilføjelser når flere fraktioner er ønsket. 

Modelprogrammet er bygget op omkring serier. Skriver du eksempelvis S30 i din søgning på siden, får du alle de modeller der matcher sammen, som er 30 cm dybe. For de mindre beholdere, skriver du S26 i søgningen, så får du alle de modeller der er 26 cm dybe. Fælles for serierne er, at de kan stilles ved siden af hinanden og dermed udbygges i takt med behov. 

For at kunne imødekomme stærkt stigende efterspørgsel fra både private og offentlige aktører, har vi optimeret og udvidet vores produktionsfaciliteter. Det betyder grønnere produktion med mindre spild og kapacitet op til godt 3000 beholdere pr. md. 

Effektiv produktion af affaldsbeholdere for sortering

Top moderne produktion

- Det koster ikke ekstra at producere med omtanke

Ved at procesoptimere, kan omkostninger og ikke mindst spild holdes nede. Det betyder at Bica serien ikke er ramt af prisstigninger i samme grad som mange andre produkter.

Bica serien produceres på top optimeret fabrik, hvor medarbejdere bruger tiden på at programmere, kvalitetssikre og udvikle, fremfor at slæbe og bukke metal manuelt. 

Teknologien gør at vi kan producere med væsentligt mindre spild og at alt fraklip genbruges. 

Det betyder også at vi i dag har meget kort lead-time selv på større ordrer. Faktisk kan vi producere helt op til 4000 enkelt rums beholdere eller 3000 3-rums beholdere pr. md.

 

Coating af kildesorterings møbler

Bica® Serien er brandtestet af DBI

- Som en af de få skraldespande på markedet er Bica serien med frontåbning brandtestet

Igen er dette kommet til veje efter ønske fra kunder. I særdeleshed hoteller, biografer og flere offentlige institutioner.

Selv efter ekstrem brand antændt med heptan og fyldt med brændbare materialer som skum, træuld og pap, var beholder geometrisk intakt efter affaldet var brændt ud.

Havde det været en plastic beholder, en beholder af træ eller for tyndt metal, havde resultatet selvsagt faldet anderledes ud. Stof til eftertanke. 

Udover at kunne dokumentere Bica seriens robusthed, kom der faktisk også 5 gode råd til placering af beholdere ud af testen. Læs mere om dette under afsnittet "Brandtest Bica". 

 

Brandtestet skraldespand

 

Værdier & Forretning

- alle skal behandles professionelt, uanset behov

Carbi bygger på et simpelt værdigrundlag; Fair i forretning, Proaktiv i design og udvikling, Rådgivning før anskaffelse er en selvfølge. Vi tror på at et godt samarbejde skabes i mellem mennesker og ikke i mellem firmaer. Med den tilgang til at løse opgaven, netop med mennesker i fokus, opnår vi resultater der reelt har værdi og glæder mange år frem. 

Om du repræsenterer en enkeltmandsvirksomhed med behov for en beholder eller skal implementere kildesortering i en stor organisation, fortjener du præcis samme gode behandling og service. Det er klart at muligheder for tilpasninger og produktudvikling stiger i takt med antallet. Til gengæld kommer den udvikling samtlige nye kunder til gode.

Cirkulær Win Win

- Carbi deltager aktivt i at gøre grøn cirkulær omstilling til en win win løsning for både firmaer, den offentlige sektor og miljøet

Vi arbejder ud fra fire primære vinkler:

 1. Funktionalitet
 2. Effekt
 3. Økonomi
 4. Verdensmål

 

Funktionalitet: Ved at inddrage de mennesker der dagligt arbejder med renovation, rengøring og hygiejne i selve udviklingen af vores Bica serie, fremkommer produkter der 100% matcher de opgaver de skal løse. Arkitekter har også været med i designet og det har givet rene linjer og reduktion af smudsfælder på Bica skraldespande og sorteringsmøbler. Kort sagt; bedre hygiejne og stilrent design. 

 

 

Kildesortering og verdensmål

 

Effekt måler vi på hvor intuitivt det er at benytte en affaldsstation fremfor mange enkelte skraldespande fordelt rundt i et miljø. Ved at dele ud af erfaringer fra succesfulde cases igennem mange år, kan vi sikre at du får en løsning der giver effekt på både genanvendelse af affaldet samt en enkelt tilgang for brugere og rengøringspersonale. F.eks. viser beregninger at ca. 20 medarbejdere pr. station passer godt i et typisk kontormiljø. 

Økonomi: Der er rigtigt mange timer i årlig besparelse simpelthen fordi der nu bare skal tømmes ét sted fremfor mange steder i f.eks. et kontorhus. Det letter arbejdet for den enkelte service medarbejder og med den rette beholder, bliver arbejdet samtidigt mindre slidsomt, når affald ikke længere skal løftes ovenud. Mindre slidsomt arbejde giver helt naturligt færre sygedage og gladere medarbejdere. 

 

Verdensmål

- Samtlige leverandører til Carbi skal leve op til gældende EU lovgivning samt god etik. I særdeleshed lægges der vægt på:

Må ikke anvende børne arbejdere • Skal producere miljømæssigt forsvarligt • Må ikke medvirke til skatteunddragelse eller anden økonomisk kriminalitet • Skal være RoHS certificeret • Søge maksimal medarbejdertilfredshed • Respektere gældende menneskerettigheder • Genanvende råvarer i maksimalt omfang

 

 

Stærkt varemærke

- Skaber glæde og velvære i dagligdagen

Og lige præcis det, ønsker vi at give vores kunder; glæde ved brug af produkterne i hverdagen.

Vi har den holdning at man skal kunne stå inde for det man forhandler og det kan vi til fulde med Bica serien.

Set i lyset af at vores behov kan være meget forskellige, har vi, udover standard produkterne, mulighed for at tilpasse detaljer, når bare mængden er rimelig i forhold til opgaven.

Produktporteføljen og udviklingen af nye beholdere er en løbende proces og vi lytter hvis du kontakter os med forslag og idéer.

 

 

Code of Conduct

Don't Waste Waste

 

 

 

 

Fleksibel kildesortering

 

 

 

 

 

God fornøjelse med Kildesortering

Carbi Teamet