5 gode råd til brandsikker placering

Introduktion til brandtest af Bica® serien med front åbning 

Brandsikkerhed er en vigtig del af et hvert miljø. I særdeleshed på områder hvor mange mennesker er samlet og forhindret i at kunne se beholderne. Dette være sig i Biografer, på Hoteller og lignende. Derfor fik vi foretaget en test af vores mest populære type, nemlig den med frontåbning.

Målet er at kunne rådgive vores kunder optimalt omkring sikker placering af kildesorteringsmøblet. For at fremprovokere den mest ekstreme tænkte situation, kontaktede vi DBI Brand & Sikring. De gik til sagen med omhu og som var de pyromaner – dette er bestemt positivt ment, da det er det eneste der kan fremprovokere et så stort pres på beholderen.

 

Branden var under hele forløbet begrænset til beholderen og spredte sig ikke bagud eller til siderne. Vores beholdere med 2 & 3 fraktioner, er indvendigt delt op med stål således at ilden ikke kan springe fra en fraktion til den næste. 

 

Normalt vil der heller ikke være heptan i en skraldespand og branden vil derfor aldrig ikke blive så voldsom som i testen her, men når vi nu har mulighed for at teste det værst tænkelige, så gør vi naturligvis det. Ud af det kom 5 rigtigt gode råd, som du kan tage stilling til når indretningen med kildesortering skal foretages. 
 
5 gode guidelines til at minimere brandrisiko

• Regelmæssig tømning øger brandsikkerheden. Lad være med at overfylde/presse affald i beholderen.  
 
• Placer gerne beholder i nærheden af røgalarm og/eller sprinkler. Beholderen kan kvæle den værst tænkelige brand og holde den i ave helt op til 7 minutter. Inden for den tidsramme vil røgalarmer og eventuelle sprinklere for længst være startet. Derefter vil eventuelle rester af affald brænde ud. Vores affaldsbeholder var intakt i sin form selv efter dette brutale overgreb. Det skyldes at materialet er så kraftigt at den ikke smelter/falder sammen selv ved så høje temperaturer. Samtidigt er vores krav til tolerancer omkring åbninger ekstremt stamme, hvilket er med til at begrænse tilførsel af ilt.   
  
• Med et underlag eller gulv af svært antændeligt materiale, kan du sikre at brand ikke spredes den vej. 
 
• Undgå beholdere af plast, træ eller for tynd metalplade.
 
• I testen havde vi 10 cm til bagvæg. Så undgår man direkte kontakt med væggens materiale. Papir brænder f.eks. ved omkring 230 grader celsius. Vores beholder holdt temperaturen ved væg på max 175,7 grader på trods af 916 grader inde i beholderen.